Kemi

Kemi produkter. Vi har det hele.

Lige fra fedt, olie, multispray og afløbsrens til zink spray, rustopløser, wd40 til rensebenzin, sprit, eddikesyre og acetone.